تبلیغات
کانون شعر ایران - مطالب شهریور 1396

به نام خداوند مهرآفرین

به وبسایت کانون شعر ایران خوش آمدید

مشاهده قوانین

شاعران کانون شعر ایران

.... ....

بخش های اصلی

.....

معرفی کتاب شاعران و نویسندگان

..... ... ...

وبسایت رسمی کانون شعر ایران

افغانستان - امیرحاجی زاده

آثار شاعران کانون شعر ایران


افغانستان


روزی

درد مشتركی داشتیم

وقتی باد

یك پرچم را برایمان تكان می دادروزی

دریك تیم، توپ می زدیم

و حمله می كردیم

به دروازه ی دشمنان

دست بر نمی داشتیم  تا  گل نمی كاشتیمروزی

ما از یك خانواده بودیم

و مرز مشتركمان

زبان مادریمان بودكم كم روزها رفتند

شب به سرزمین تو كوچ كرد

و غم  سلاح های جدیدش را

هر روز در تو امتحان می كرد
نمی دانم

دوشنبه بود یا سه شنبه؟

حالا

تو به تعداد روزهای هفته

برادرانت كشته می شوند

و هر كسی

كه در تو به دنیا می آید

لب های خاك را

برای اولین بار می بوسد
برادرم!

درد تو ،درد بزرگی ست

كه تسكین نمی یابد

از تریاك هایت برایت

طلب آرامش می كنمامیرحاجی زاده


تاریخ ثبت شعر : 1396/6/30
قفس کلیشه ای شده - فرحناز یوسفی

آثار شاعران کانون شعر ایران
قفس کلیشه ای شده


رها شدن پرنده ها،  قفس کلیشه ای شده

حصار تنگ آهنی،  این روزا شیشه ای شده


 هوا، زمین و آسمون، همه عوض شده دریغ!

تبر زدن به پای دل، این روزا ریشه ای شده
فرحناز یوسفی


تاریخ ثبت شعر : 1396/6/25چرخ خیاطی مادر - فرحناز یوسفی

آثار شاعران کانون شعر ایران


چرخ خیاطی مادر


می دوزم به چرخ خیاطی مادر

نگاه گلدوزی شده ام را...

کوک می خورند

چشم ها و خاطرات به هم...

و می پوشاند پیراهنی

 از جنسِ مهر و دلتنگی

سراپایم را...

کاش کودکانه می ماند

تمامی نگاه های گلدوزی شده امفرحناز یوسفی


تاریخ ثبت شعر : 1396/6/25عطر قهوه - مریم براتیعطر قهوه


ساعت هاست

سر میز

 با یک فنجان قهوه نشسته ام...

روبرویم...

صندلی خالی...

نیامدی...

عطرقهوه ی ننوشیده ات در هواست...

نوش جان هوایت...
مریم براتی


تاریخ ثبت شعر : 1396/6/25

حسرت دیدار - محمد شفیعیان

آثار شاعران کانون شعر ایرانحسرت دیدار


باز شب،با یک بغل رویا،کمی هم دلهره

باز بی خوابی،قلم،کاغذ،هجوم خاطره


بازباران،نم نم و آرام،روی دفترم

بغض های درگلو مانده،بدون تبصره


باز تنهایی،من و سازم،همان حال عجیب

لب به لب با ساز،فریاد از سکوت حنجره


بازسرما،لرزه براندام من،سوزی غریب

یاد تو،دستان ما،یک حلقه و صدها گره


باز زانو در بغل،با حسرت دیدار تو

می کشم آهی و نقشی بر بخار پنجره
محمد شفیعیان


تاریخ ثبت شعر : 1396/6/25