تبلیغات
کانون شعر ایران - مطالب اساتید و کارشناسان کانون شعر ایران

به نام خداوند مهرآفرین

به وبسایت کانون شعر ایران خوش آمدید

مشاهده قوانین

اساتید و کارشناسان کانون شعر ایران

اساتید و کارشناسان کانون شعر ایران


         

   


        آقای امیر عزیزی


- عضو رسمی، مشاور، کارشناس ، منتقد و داور کانون شعر ایران

- مدرس عروض و قافیه

- ویراستار شعر و داستان

- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

- مجموعه ی شعرتک ماده 

جهت رویت اشعار شاعر اینجا کلیک کنید


          


       آقای جواد صمدی پور- عضو رسمی، مشاور، کارشناس و داور کانون شعر ایران

- منتقد ادبی

- دکتری تخصصی ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه

- مولف و ویراستار کتب کمک درسی ادبیات پیش دانشگاهی

- مقاله ی « بررسی معنایی و بسامدی واژگان درشعر سهراب سپهری »، به چاپ رسیده در کشور تاجیکستان، مجله علمی،سال2010

- مقاله ی « نوآوری زبانی درشعر سهراب سپهری »، به چاپ رسیده در کشور تاجیکستان، مجله ی اخبار رودکی، سال2011

- مقاله ی « یک سبد آب »، به چاپ رسیده در کشور تاجیکستان، مجله ی علمی،    سال 2012

- کسب رتبه اول در « جشنواره الگوهای برتر تدریس »، منطقه 2 تهران و دریافت تقدیرنامه در سال تحصیلی 96-95

      
         خانم سیما اسعدی
- عضو رسمی، مشاور، کارشناس و داور کانون شعر ایران

- شاعر غزل سرا متولد 1342

- منتقد ادبی

- لیسانسیه و مترجم زبان انگلیسی

- همکاری در بخش ادبیات روزنامه کیهان علمی

- همکاری در بخش ادبی ماهنامه زنان دانشگاه  الزهرا

- همکاری با بخش ادبی ماهنامه گلچرخ

- سرایش بیش از سیصد غزلجهت رویت اشعار شاعر اینجا کلیک کنید