کانون شعر ایران معرفی و انتشار آثار برگزیده شاعران و نویسندگان نماینده انتشارات پرستوی سپید ثبت شده در ستاد ساماندهی رسانه های برخط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کد شامد : 1115426408 http://kanooneshereiran.mihanblog.com 2019-11-14T18:28:12+01:00 text/html 2019-10-29T20:28:42+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران شعر شمالی - فرشته گلدوست طالکوئی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/821 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF">شعر شمالی </font></b><br><br><br>باران گرفته کوچه باغ این حوالی را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من دوست دارم این همه آشفته حالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در وسعت اشعار من یک لحظه با من باش</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با تو بنوشم لحظه های پرتغالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گاهی مرا دیوانه کن آرام کن گاهی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من دوست تر می دارم این حالی به حالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ای کاش با تو در کنار عصر پاییزی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با من بخوانی یک غزل یک شعر عالی را<br>‌</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ایوان و آتش را مهیّا کرده ام برگرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">حس می کنم بارانهای احتمالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اعجاز لبخند تو در شعرم تراوش کرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">طعمِ دو سیب و حس قلیان سفالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در گرمی احساس تو یک شعر می چسبد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">لبخند تو پر می کند فنجان خالی را</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">لمسِ نگاهی مُلتمس با نم نم باران</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می نوشد از لبهای تو چای ذغالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در برکه چشمت تصور میکنم خود را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همواره دارم از تو احساس زلالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تصویر تو... باران... دلم... یک کوچه تنهایی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دارم تمنا، یاری از جنس شمالی را<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دارم تجسّم می کنم آرامشی جز تو</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در من نمی گنجاند این شعر خیالی را ...<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>فرشته گلدوست طالکوئی</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/08/07</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><div><br></div> text/html 2019-10-29T20:24:45+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران غم آزرده - فرشته گلدوست طالکوئی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/820 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>غم آزرده <br></b></font></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b></b></font><br><br>رفتی و وسعت دلتنگی من بسیار است<br><br>انتظار تو کنون باعث استمرار است<br><br><br>طاقتی نیست مرا گوش بده حرف نزن<br><br>این چنین سردتر از قبل نشو خیره به من<br><br><br>چند سالی است فقط ، چشم به من دوخته ای<br><br>روح حساس مرا در طلبت سوخته ای<br><br><br>بعد تو آینه سرگرم تماشای من است<br><br>بی جهت غرق من و در پی افشای من است<br><br><br>کاسه ی صبر من از شدّت غم لبریز است<br><br>دل طوفان زده ام همسفر پاییز است<br><br><br>رفتی و یاد تو شد هجمه ای از درد به من<br><br>خواهشا" دیر نکن باز تو برگرد به من<br><br><br>کوچه گردی شده ام بی تو در آغوش زمان<br><br>شده ام بی تو من انگار فراموش زمان<br><br><br>پر و بال سفرم نیست پس از هجرانت<br><br>لعنتی؛ خانه برانداز شده، چشمانت<br><br><br>باد می آید و من درخطر طوفانم<br><br>خط زدی بر همه ی&nbsp; باور و اطمینانم<br><br>شده ای میوه ی ممنوعه ی باغ ابدی<br><br>می دهد بی تو مرا پنجره احساس بدی<br><br><br>رفتی و بی تو پُر از درد شدم می فهمی؟<br><br>بی تو از روی زمین طرد شدم می فهمی؟<br><br><br>خواهشا پای نزن روی رگ احساسم<br><br>من که بر حال خوشت با دگران حساسم<br><br><br>مانده ام در گرو هاله ای از شک و یقین<br><br>آه ای یار سفر کرده دلم خورده زمین<br><br><br>یا بیا خاطر ِآزرده من شاد بکن <br><br>یا مرا از غم عشق خودت آزاد بکن ...</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>فرشته گلدوست طالکوئی</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/08/07</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-29T20:16:18+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران کِی - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/819 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>کِی</b></font><br><br><br>کی می توانم با شما در گوشه ای خلوت کنم<br><br>حسّ غریبِ گریه را با چشمتان قسمت کنم<br><br><br>افسوس، احساسِ شما با من غریبی می کند<br><br>تا کی چنین دیوانگی، در گوشه ی غربت کنم<br><br><br>رفتید مثل قاصدک، تا دور دستِ آرزو<br><br>من نیز مانند شما باید شبی هجرت کنم<br><br><br>آخر گناهِ ما چه بود... عشق و جنون و بی کسی؟!<br><br>تا کی نباید با شما ای آشِنا صحبت کنم؟!<br><br><br>چیزی بگویید از خزان! حرفی، کلامی، واژه ای<br><br>شاید به این بیگانگی، مثل شما عادت کنم<br><br><br><br></font><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>نوران شیرزاد</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/08/07</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-29T20:12:57+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران دو سایه - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/818 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>دو سایه</b></font><br><br><br>کنار تو زیباترین لحظه ها<br><br>چقد عاشقونه رقم می خوره<br><br>دلم از همه عالم و آدماش<br><br>کنار تو که باشه، دل می بُره<br><br><br><br>تماشای تو فصلِ دل کَندنه<br><br>از آهنگ غمگین دلواپسی<br><br>هوای تو رو کرده احساسِ من<br><br>تویی که تو این خونه تنها کسی<br><br><br><br>حضور تو دنیای آرامشه<br><br>واسه بیقراریّ بارون و باد<br><br>چی میتونه بهتر ازین باشه که<br><br>یکی عاشقت باشه خیلی زیاد<br><br><br><br>پر از عطرِ احساس پروانه ها<br><br>دارم عاشقیتو نفس می کشم<br><br>"تو" دریای طوفانیِ عشقی و<br><br>منم موجِ بی وقفه ی خواهشم<br><br><br><br>بذار از تماشای ما پر بشه<br><br>زمینی که عشقو بغل می کنه<br><br>جهانی که با لحن زیبای عشق<br><br>همه تلخیا رو عسل می کنه<br><br><br><br>من و تو دو تا باغِ بارون زده<br><br>دو تا عطرِ پیچیده تو عالمیم<br><br>دو تا سایه تو قصه ی زندگی<br><br>که تا آخرِ قصه مالِ همیم</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>نوران شیرزاد</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/08/07</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-29T20:09:15+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران مبتلا - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/817 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>مبتلا</b></font><br><br><br>نگاه تو به رنگ آسمان است<br><br>صدایت مثل باران مهربان است<br><br>سکوتت لهجه ی امّید دارد<br><br>و دستانت پلِ رنگین کمان است<br><br><br><br>تو را با آبِ دریا می نویسم<br><br>تو را زیبا!چه زیبا می نویسم<br><br>و بر گلبرگ قلبم تا همیشه<br><br>تو را تنهای تنها می نویسم<br><br><br><br>من از تو تا شبِ رؤیا رسیدم<br><br>تو را زیبا تر از پروانه دیدم<br><br>در آن تاریکیِ رسوا نشستم<br><br>و نازِ چشم هایت را کشیدم<br><br><br><br>نگاهم کردی و خورشید رویید<br><br>دلم عشقِ تو را صد بار بوسید<br><br>و از بس شادمان کردی دلم را<br><br>تمامِ غربتت را نیز بخشید<br><br><br><br>بیا حرفی بزن،شعری بنا کن<br><br>سکوتم را پر از زنگِ صدا کن<br><br>بیا و باز هم مثل گذشته <br><br>دلِ غمگینِ ما را مبتلا کن<br><br><br><br></font><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>نوران شیرزاد</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/08/07</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-13T19:45:10+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران اصلاً - فریده اقبال http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/816 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>اصلاً <br></b></font></font></div><div><font size="3"><br><br>شاعر نشدم، که عاشقت باشم من <br><br>آن وقت، بخندی و بگویی، کُودن <br><br><br>احساس، زمان کودکی مان جان داشت<br>&nbsp;<br>جانم، تو نگو جدایی و جان کندن<br><br><br><br>معنای همند، نه عزیزم، اصلاً<br><br>کِی، گفته ام عاشقت شدم ؟من؟! من؟ من؟!<br><br><br>ای وای، دوباره خواب می دیدم او<br>&nbsp;<br>اینگونه به من نگفت وقت رفتن <br><br><br>او گفت که عاشقِ تو من،&nbsp; می مانم <br><br>حتی، که اگر نبینمت من، اصلاً<br><br><br>شاعر شده ام که عاشقت باشم من <br><br>تا آخر عمر، تا زمان مردن</font><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><br><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>فریده اقبال</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/21</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-13T19:42:44+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران پیراهن - فریده اقبال http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/815 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333FF"><b><font size="3">پیراهن</font></b></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پیراهنش شبیه تو بود آن که می دوید <br><br>یک لحظه خاطرات تو در دل مرور شد<br><br>&nbsp;<br>تا خواستم دوباره نگاهش کنم چه زود<br><br>چشمم به اشک پر شدو حسم چه کور شد <br><br><br>یاد شبی که رفتی و بی تو شدم نشست <br><br>در خاطرات تلخ نگاهی که دور شد<br><br><br>آن روز عاشقت شده بودم ولی دلم<br>&nbsp;<br>راضی نشد بگوید و مسخ غرور شد<br>&nbsp;<br><br>حالا که سالهاست تو رفتی وهمچنان <br><br>قلبم پر از نگاه تو سرشار شور شد<br>&nbsp;<br><br>پیراهنش شبیه تو بود وای اگر خودش<br>&nbsp;<br>شاید ندیده این دل من هم&nbsp; به گور شد<br><br><br>آهسته تر غریبه کجا میروی بمان<br>&nbsp;<br>دیدی به نقش پیروهنی دل چه جور شد؟<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>فریده اقبال</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/21</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-13T19:40:02+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران نسخه - فریده اقبال http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/814 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>نسخه </b></font><br><br><br>این ماه هم طبیب، غزل راشنید وگفت <br><br>باید برای دلبر دل، دلبری کنم <br><br><br>شاید عجیب بود، ولی توی نسخه اش <br><br>این بار هم نوشت، تو را، نوکری کنم <br><br><br>زنگار بسته این قلمم، جراتی بده <br><br>در بین شعر ها، دل خود، بستری کنم<br><br><br>من، آسمانی ام، و از اقبال نیک من <br><br>باید برای شعر شما، دل زری کنم<br><br><br>مشهد، غروب غربت و یک تنگ پر دروغ<br><br>با بغض سنگی ام، ز چه خود را بری کنم؟<br><br><br>نذر شما تمام غزل های ناقصم <br><br>آقا ببخش، شاعری ات، سرسری کنم<br><br><br>صحن و ضریح و پنجره فولاد و گنبدت<br><br>باعث شده، که ظاهر خود، کوثری کنم<br><br><br>باید برای دلبر دلداده در دلم <br><br>با دلنوشته های دلم دلبری کنم ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>فریده اقبال</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/21</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-13T19:36:18+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران حلالم بکن - فریده اقبال http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/813 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br><font color="#3333FF"><b>حلالم بکن</b></font><br><br><br>حلالم بکن، بس که در هر غزل <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو را یاد یک عاشق انداختم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نمی دانم این بین، آخر چه شد؟!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که در شهرمان جز تو نشناختم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>حلالم بکن، آنقدر گفتمت <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که شهری برای تو شاعر شدند <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">میان غزل های مردم یکی <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نوشت عاشقی تو، برو دل نبند<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>حلالم بکن، بین هر بیت شعر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نگاهم به چشمان تو خیره ماند <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نمی دانم اما یکی این میان <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دلم رابه سوی تو با عشق راند<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>حلالم بکن، عاشقش بودی و <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من عاشق تر از تو، رها کردمت <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هر از گاهی از دور، با فاصله <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کنارش چه خوشحال می دیدمت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>حلالم بکن عاشقت ماندم و <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نوشتم فراموش کردم تو را <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و رفتم به شهری به دور از همه <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بدون دلم وبدون شما<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>حلالم بکن، باز هم عاشقم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;ولی باز هم من، به رسم قدیم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به شادی تو دلخوشم پس بگو</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">چه شد ما زهم دور تر می شدیم<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>حلالم بکن که نبوسیدمت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و آغوش من وا نشد، یا چه شد؟</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که در حسرت لحظه ای عاشقی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نمی دانم اما نشد که نشد ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>فریده اقبال</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/21</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-13T19:32:04+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران یتیم - فریده اقبال http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/812 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>یتیم</b></font><br><br><br>سه ساله دختر بابا، یتیم شد، تا من</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به یاد دخت سه ساله، زچشم خون بارم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دلم هوای تو کرده، رقیه جان، رخصت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">امان بده، قدمی هم، به صحن بگذارم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عجیب حال و هوای حرم زده به سرم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گناهکارم و جرمم بپوش، می دانم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خودم حجاب خودم گشته ام وگرنه شما</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پر از عطوفتی اما، ز رو سیاهانم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نمی شود که بگویم نبین گناهم را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ولی به صحن پدر بر مرا ببارانم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دلت شکسته رقیه، دلم پر از زخم است <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یتیم گشتی و هستم یتیم، می دانم...<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#000099"><font size="2"><b>فریده اقبال</b></font></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/21</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-10-11T16:18:44+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران پنجره - حمید نظری http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/811 <div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>پنجره</b></font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آجر به آجر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قد می کشم تا خیالت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و شعر پنجره ای می شود به تمام نبودنهایت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هر روز غبار را از نگاهش پاک می کنم؛</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با صفحه نیازمندیها</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باورکن!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">منصفانه نیست</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو باشی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و من تنهایی ام را قدم بزنم</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>حمید نظری</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/19</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-11T16:14:25+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران خیال ها - حمید نظری http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/810 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>خیال ها</b></font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آنقدر که به من سر می زنند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به تنهایی ام <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شک می‌کنم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وقتی انگشتانم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;حرف می زنند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شک می‌کنم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یکی مرا صدا بزند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یکی بیاید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاید <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">این خیالها <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تنهایم بگذارند! <br><br></font></div><div><br></div><div><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>حمید نظری</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/19</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-11T15:37:15+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران توهّم - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/809 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>توهّم</b></font><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">چقد حالِ دلم خوبه تو این روزای بارونی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو این روزا که همپامیّ و می دونم که می مونی</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عجب آرامشی خوابه تو عمقِ چشم معصومت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مه آلوده... ولی گرمه صدای خوب و آرومت</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فضای سینه لبریزه از عشقی که تو بخشیدی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو این دیوارو دیدی و از آوارش نترسیدی</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دلم گرمه به عشقی که بدونِ وقفه می باره</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به احساسی که می دونم، هوای یادمو داره</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پر از امنیّت و عشقی، پر از حرفای بارونی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">چه بی اندازه لبریزم اَزت ای عشقِ پنهونی</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کجا بودی تو روزایی که دردُ گریه می کردم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو شب هایی که انگاری، پیِ فانوس می گردم</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کجا بودی ببینی غم، پر و بالم رو می بنده</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ببینی باغِ بارونی، ازین دلمُرده دل کنده</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زمستونی ترین فصلِ کتاب زندگی بودم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که حتی آخرِ اسفند، نه خندیدم...نه آسودم...</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو این دنیای آشوبُ پر از شعر و غزل کردی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شبا تو خواب و تو رؤیا، منو محکم بغل کردی</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هوای عشقمو داری بدونِ وقفه، می دونم!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">منم تا آخرِ عمرم، فقط مالِ تو می مونم...</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>نوران شیرزاد</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/19</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-11T15:25:15+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران غریبِ آشنا - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/808 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>غریبِ آشنا</b></font><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با یک بغضِ ترک خورده، شبیه ابرِ بارونی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">توو دنیای خودم بودم، پر از احساسِ ویرونی<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هوای خاطری مبهم، صدایی گنگ و دلمرده</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من و آشفته می کرد و پر از بغضی ترک خورده<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شبیه لحظه ای بودم که درگیرِ کسی هستی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پر از آشوبی و جز اون، دَرو رو هر کسی بستی<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مثِ دریا زمانی که پر از موجای سنگینه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پر از احساسِ دلتنگی... از اون جنسی که شیرینه<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو این حال و هوا بودم، یهو بارون گرفت نم نم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یکی از دور پیدا شد، بهم نزدیک شد کم کم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یکی اومد تو تنهایی شریکِ حس و حالم شد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شریکِ بغض سنگین و سکوتِ بی زوالم شد<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شبیه آب و آیینه، شبیه خواب دیدن بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شبیه گریه ی شادی، سر آغازِ رسیدن شد<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کسی که حس و حالم رو به شکلی تازه معنا کرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خودم بودم که می گفتم؛ غریبِ آشنا برگرد!<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بیا و وقت دلتنگی، نگو شاید... نگو ای کاش...!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بیا و وقت تنهایی، کمی دلتنگِ ما هم باش...<br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>نوران شیرزاد</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/19</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-11T15:20:40+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران نقطه ی پایان - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/807 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>نقطه ی پایان</b></font><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می روم یادِ تو را دستِ زمستان بدهم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و به گلدان فراموشیِ تو جان بدهم</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می روم سبز شوم، تازه شوم، برگردم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دل به خاموشیِ یک حسرتِ پنهان بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شهرِ احساسِ تو در حالِ فرو ریختن است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باید اینگونه به احساسِ تو سامان بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عهد بستیم و شکستیم و رسیدیم به درد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می روم گوش به بد عهدیِ دوران بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باید از تو بِگریزم که به "من" برگردم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تن به این حالتِ دلگیر و پریشان بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عشقِ تو تلخ ترین حادثه ی دنیا شد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در دلِ من که قرار است به حرمان بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاید اینبار تو را دستِ خدا بسپارم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و خدا را به تو با آن همه ایمان بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو بمانی و خدایی که درین نزدیکی ست</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من و احساسِ گناهی که به "نوران" بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عاقبت جان مرا این همه غم می گیرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دردِ سختی ست که دل را به تو آسان بدهم<br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اشکِ من نقطه ی پایانِ تو در من شد، تا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به شبیحخونِ تمنای تو پایان بدهم...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>نوران شیرزاد</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/19</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div></div><div><br></div> text/html 2019-10-11T15:18:34+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران حادثه ی عشق - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/806 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>حادثه ی عشق</b></font></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b></b></font><br><br>ای عشق بگو با غمِ پنهان چه کنم<br><br>با این همه اندوهِ فراوان چه کنم<br><br>یک شهر پر از حادثه ی رفتن اوست<br><br>با سنگ ترین حالتِ انسان چه کنم<br><br><br><br>ای عشق به گنجشکِ دلم سنگ زدند<br><br>بر لوحِ سفید باورم رنگ زدند<br><br>موسیقیِ گریه در نگاهم رقصید<br><br>با سازِ شکسته ی دل آهنگ زدند<br><br><br><br>دل،بسته به زنجیرِ نگاهی شده بود<br><br>دلخوش به امیدیّ و پناهی شده بود<br><br>خوش بود که این آتش عشق است،ولی<br><br>بیچاره دچارِ اشتباهی شده بود<br><br><br><br>ای عشق ببین به سیمِ آخر زده ام<br><br>یک بارِ دگر آمده ام،در زده ام<br><br>احساسِ مرا به گوشِ جانش برسان<br><br>هر چند که از بامِ دلش پر زده ام<br><br><br><br>از تلخ ترین خاطره باید که گذشت<br><br>با سنگ ترین آدمِ دنیا ننِشست<br><br>ما بینِ دل و خاطره باید سَد شد<br><br>آنجا که دل از حادثه ی عشق شکست<br><br><br><br>ای عشق کمک کن که به سامان برسم<br><br>یک بارِ دگر به راحتِ جان برسم<br><br>یا با تو به دنیای خودم برگردم<br><br>یا اینکه به لحظه های پایان برسم...</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>نوران شیرزاد</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/19</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div></div><div><br></div> text/html 2019-10-11T14:37:52+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران نقاب - نوران شیرزاد http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/805 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#3333FF"><b><font size="3">نقاب</font></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3">پنهان شده ام پشت نقابی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آشفته ام از دیدن خوابی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><div><font size="3">تردید ندارم به تو بر می گردد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از سوزِ دلم، درد و عذابی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><div><font size="3">من قافیه ای سوخته در یک شعرم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پنهان شده ام لای کتابی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><div><font size="3">این بغضِ ترَک خورده فرو ریختنی ست</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بر چشمه ی چشمانِ پُرآبی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><div><font size="3">باید برسد آه... صدایم به کسی!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فریاد رَسِ حال خرابی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><div><font size="3">آواز تو و عشق تو از دور خوش است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هر بار رسیدم به سرابی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><div><font size="3">حالا که به پایانِ خودم نزدیکم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باید بزنم حرف حسابی که نپرس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><div><font size="3">این درد گریبانِ تو را می گیرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو می رسی آخر به جوابی که نپرس!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><br></font><br><div><font size="3"><br></font></div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>نوران شیرزاد</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/19</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><div><font size="3"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div></div> text/html 2019-10-11T14:23:36+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران فریده اقبال http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/804 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/4BYaopQGyb/large/farideh_eghbal.jpg" alt="" vspace="3" hspace="0" border="3" align="baseline"></div><div><div><font size="2"><b><font color="#660000"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#660000">خانم فریده اقبال</font></b></font><br><br><font size="2"><br><br>- عضو کانون شعر ایران<br><br>- شاعر <br></font></div><div><br></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- تحصیلات : کاشناس ارشد مدیریت </font><font size="2"><br><br>- متولد : 1370<br><br><br></font><br><br><br><font size="2"><b><font size="2">جهت رویت اشعار ثبت شده شاعر<font color="#FF0000">&nbsp;<font color="#FF0000"> <a href="http://kanooneshereiran.ir/post/search/fid/15709963945da380aa31022?search_text=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84&amp;secfrdcodedvar=573d270f7b83357df129765435651a05&amp;frm-id=15709963945da380aa31022" target="" title=""><font color="#FF0000">اینجا</font><font color="#FF0000">&nbsp;</font></a></font><font color="#FF0000"> </font></font>کلیک کنید</font></b></font><br><br><b><font size="2"><br><br><br><br><br></font></b><br><font size="2"><b><font color="#3333FF">مختصری از زبان شاعر :</font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#3333FF"><br></font></b></font></div></div> text/html 2019-10-09T21:09:00+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران نقطه چین - حمید نظری http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/803 <div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font size="3">نقطه چین</font></font></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سطری ننوشته نقطه چینم کردی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بازیچه دستِ آن و اینم کردی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در عصر شکوفایی چشم خورشید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یخ بسته ترین قطب زمینم کردی<br><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>حمید نظری</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/18</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-09T21:02:23+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران شعر تازه - حمید نظری http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/802 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>شعر تازه</b></font><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">صدایم می زنی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با کلماتی که جا گذاشته ای</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پشت کدام سطر پنهانت کنم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سر از شعر تازه ای در نیاوری ؟<br><br>برگرد،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به ازدحام شهر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بین مردمی که</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در کوچه ها تقسیم می شوند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا،</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بی آنکه حواسمان باشد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از هم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گذشته باشیم ...<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"></font><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>حمید نظری</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/18</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-10-08T20:32:33+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران خیال تو - فاطمه هاشمی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/801 <div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>خیالِ تو</b></font><br><br><br>سرتا پا کشانده ام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">لباسِ عروسکیِ خیالت را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قدم های پیچ درپیچ درکفش های صورتی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گیسوانی لرزان و کشیده تا ماه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تابیده ام به دور چشمانت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و آبرنگِ گونه ام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می تراود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به روی بوسه های نقاشی شده</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بین دو نیم دایره ی کشیده ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>فاطمه هاشمی</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/17</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-08T20:30:28+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران من - فاطمه هاشمی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/800 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" color="#3333FF"><b>من</b></font><br><br><br><font size="3"><br>آتشی که به رقص باد درآمد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ببرِ تشنه ای بود درقفس</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و تو میدانی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قفس زندان نیست</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برای ببری که <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دندانش تیز است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دو شمشیر زهرآگین</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عمود برهم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سرمه دانی آغشته به جرقه هایِ نور</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و ابریشمِ بافته ای</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که به اهتزازِ باد درآمد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و تمامِ تو</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که درخاکستری از قطره های مروارید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روان شدی...<br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>فاطمه هاشمی</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/17</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-08T20:27:55+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران پیشانی ماه - فاطمه هاشمی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/799 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>پیشانی ماه</b></font><br><br><br>دریا را وَرق بزن</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در لایه یِ زیرین</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ماه را بیاب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بادستمالِ آفتاب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">صورتش را نم دار کن</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وهاله ی کبود را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از پیشانی اش خط بزن</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بی تامّل</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شکستگی های آسمان را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از روی آب کنار بکش</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نردبانِ غروب</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که دستِ تقدیر است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کوه به کوه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از شانه یِ ماه <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آویزان است ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>فاطمه هاشمی</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/16</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-08T20:24:15+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران معجزه قرن - فاطمه هاشمی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/798 <div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>معجزه قرن</b></font><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">این من بودم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">معجزه نامی پنهان و پیدا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که تو را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تَجبیر می کرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نه عصا ونه عیسی ونه کلامی که آخرین است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آتشی ست که زَمهریر می کند..</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">با سیب و سرو</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">معجزه ی قرنی شدم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که بُهت و سرگشتگی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در خود شُخم می زَنَد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شعرو شعورِ این عصرِ آواره</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بر قله یِ خطی رمز آلود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به تجمیع نِشسته است</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در کفِ اقبالِ جادوگرِ قرن ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>فاطمه هاشمی</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/16</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-08T20:13:35+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران هبوط - فاطمه هاشمی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/797 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>هبوط</b></font><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و ابری که از" تو " باریدن گرفت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آبستنِ لحظه های سرخ گونِ آفرینش تو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که فلق را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بی وقفه به وصل تو می دوید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و " ثانیه " هایی که برای " تو " خلق می شد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گویی کوه ها</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سختیِ ریشه ها را از تو وام گرفته اند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که چشم درچشمانِ زمین</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جای قدم های خودرا ستایش می کنند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ردِ آبی غروبی سِحرانگیز</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">چشم سومِ نگاهِ تو بود ...<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>فاطمه هاشمی</b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/16</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"></font><br></div> text/html 2019-10-08T19:57:22+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران فاطمه هاشمی http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/796 <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/h78OHktn1W/large/fatemehhashemii.jpg" alt="" vspace="3" hspace="0" border="3" align="baseline"></div><div><div><font size="2"><b><font color="#660000"><br></font></b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#660000">خانم فاطمه هاشمی</font></b></font><br><br><font size="2"><br><br>- عضو کانون شعر ایران<br><br>- شاعر و نویسنده<br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">- تحصیلات : ارشد حقوق جزا / کارشناسی فقه و حقوق </font><font size="2"><br><br>- متولد : 1365<br><br><br></font><br><br><br><font size="2"><b><font size="2">جهت رویت اشعار ثبت شده شاعر<font color="#FF0000">&nbsp;<font color="#FF0000">&nbsp; <a href="http://kanooneshereiran.ir/post/search/fid/15706551535d9e4bb1ef861?search_text=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&amp;secfrdcodedvar=4efe49fd87e2955c82e398f191c0cc88&amp;frm-id=15706551535d9e4bb1ef861" target="" title="">اینجا</a></font><font color="#FF0000"> &nbsp; </font></font>کلیک کنید</font></b></font><br><br><b><font size="2"><br><br><br><br><br></font></b><br><font size="2"><b><font color="#3333FF">مختصری از زبان شاعر :</font></b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">دنیا بهم فهموند که شانس و تقدیر و سرنوشت و معجزه چیزهایی هستن که ما عدم آگاهی ازخودمون رو پشتش قایم می کنیم و بهشون چنگ می ندازیم تا خودمونو آروم کنیم ولی در واقع چیزی که زندگی به ما یاد میده اینه ‌که هرچقدر بیشتر خودتو بشناسی راهی که خدا در درونت قرارداده رو می تونی پیداکنی و تو مسیرش قرار بگیری و خودتو رشد بدی تابتونی حق آدمیت رو ادا کنی<br>من هنوز نتونستم اون حقی که باید رو ادا کنم<br>درتلاشم که بتونم بشناسم و یادبگیرم و پرورش بدم<br>اما خداروشکر می کنم که قدم اول رو تونستم بردارم<br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div></div> text/html 2019-10-07T19:53:22+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران اسارت آزادی - زهرا چمن مطلق http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/795 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>اسارت آزادی</b></font><br><br><br>تن پوش آزادی را در آوردم!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مشتاق اسارت تو ام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همچون کودکی یتیم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که خودرادر آغوش کشیده!<br><br>خون خورده ام!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سجده هایم مست توشده <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خدایم می شوی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شیطان خطابم می کنی!<br><br>طرد شده در متروکه ای دورم!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تن داده ام به درد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در شقیقه هایم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مویرگ ها با آهنگ کوچ می رقصند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فریاد های دیوار...‌<br><br>آتش چشم های تو</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تن کاغذم را می سوزاند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شعرم زیر حرف هایش می زند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می ترسم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روحم این جسم تکه تکه را انکار کند!<br><br>من عروس مردگانم!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در قطاری بدون توقف ...</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>زهرا چمن مطلق </b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/15</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-07T19:50:07+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران خاطرات زخمی - زهرا چمن مطلق http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/794 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>خاطرات زخمی</b></font><br><br><br>قاب عکس خالی روی میز</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دشمن بی رحم ثانیه ها</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">لبخند تورا درخود دفن می کند...<br><br>دفتر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قلم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و برزخ خیالاتم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تنها دوست واقعی ام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که آغوش تو را ترسیم می کنند<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از نامت براده براده&nbsp; شعر می ریزد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بر روی خاطرات زخمی ام...<br><br>عقربه های گیج ساعت <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به عقب بر می گردند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به حس گناهی که سر می رود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از خیابان های یکطرفه احساسم....<br><br>شب از خیال من</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پریده است....!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>زهرا چمن مطلق </b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/15</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2019-10-07T19:43:55+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران آغوش مرگ - زهرا چمن مطلق http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/793 <div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>آغوش مرگ</b></font><br><br><br>بی اعتقادم به قانون گربه های زخم خورده!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">روح خسته ام</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آمده است <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عرف بشکند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و جنازه اش را رسوا کند!<br><br>ماه که هرشب کنارم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">قهوه می نوشید و سیگار می کشید ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شاهد بود!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مرگ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گردنبدی ک در صندوقچه جواهراتم پنهان شده بود ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تا شبی به دور گردنم بپیچد و در آغوشش مرا ببوسد!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بوسه ای به تلخی نبودت <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که ثانیه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ثانیه <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تکرار می شد!<br><br>صدای پای رفتنت سمفونی مرگ‌باری <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که با شنیدنش</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">موهایم رقصان با عطر تو را</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به دور گردن آویختم <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و روی تن مرگ تاب خوردم!<br><br>شمع با شانه ای لرزان می گرید!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دستخط دیوانه ای لای کتابت!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آیینه ترسوی اتاق</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گواه می دهند <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دیشب زنی در حوالی رفتنت بدون بال به پرواز درآمده...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و لبهای مرگ را با اشتیاق بوسیده است!<br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>زهرا چمن مطلق </b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/15</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div> text/html 2019-10-07T19:37:58+01:00 kanooneshereiran.mihanblog.com کانون شعر ایران نامه های باران - زهرا چمن مطلق http://kanooneshereiran.mihanblog.com/post/792 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font color="#3333FF"><b>نامه های باران</b></font><br><br><br>نامه هایت در آغوشم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دیگر خواب هایم&nbsp; بوی کاغذ <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">می دمهد!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آدرسهای نامعلوم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پستچی ها ترسناک اند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خون آشام های آرام؛<br><br>کفش هایم دهن باز کرده اند به گلایه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">صدایشان را ازدهان کلاغی شوم شنیدم!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کم اند</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برای زخم انگشت های در به در!</font></div><div><font size="3"><br>درد&nbsp; در آغوش سینه ام <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تقلا می کند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برای آرامش اش قرص را با قطرهای اشک باقی مانده از آخرین خط نامه ات می نوشم!<br><br>قهوه عجوزه ای تلخ و سرد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">که با دست زیر چانه به من پوزخند می زند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وابری ک بغض می ترکاند <br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ماه در آغوشش</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باران را در گورستان ته سیگارهای نکشیده ام دفن می کنم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عطر تو پخش می شود!</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="2" color="#000099"><b>زهرا چمن مطلق </b></font><br></font><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">تاریخ ثبت شعر : 1398/07/15</font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div><div><br></div>